BLOG YAZILARI

İslamın Aşk ve Vecd Yolu : Tasavvuf

İslamın Aşk ve Vecd Yolu : Tasavvuf İnsanın ilim talebi ölene kadar devam eder. Bu yüzden en çok kitap satın alanlar ve okuyanlar âlimlerdir. Bu yolda kiminin bağı, bahçesi harab; kiminin de evi viran olur. İlim, bir aşktır. Ona aşk makamında muhatap olan, Peygamber-i Ekber gibi, “Rabbim ilmimi arttır.”1 diye niyazda bulunur. Tâlib-i ilim kitap […]

Günahları Döken, Rızık Genişliği Nasip Eden Mühim Bir Dua

Günahları Döken, Rızık Genişliği Nasip Eden Mühim Bir Dua İmam-ı Gazali  “İhya-u Ulümiddin” isimli eserinde şöyle bir kıssa zikretmiştir: Bir adam gelerek Halife Mansur’a bazı hakikatleri arz edip onu doğruya irşad edince Halife Mansur ağlamış ve o zatın sözlerine hak vermiş. Halife bu olayın ardından namaz kıldırdıktan sonra o kişi gözden kaybolmuş, bunun üzerine halife […]

Kişiyi Her Türlü Kötülükten Koruyan Dualar

1) Evliyaullahın beyanları vechile; her kim: “Allah-u Hafizun, Allah-u Latifün, Kadimün, Ezeliyyün, Hayyüvn, Kayyumun, La yenam” ism-i şeriflerini bir kağıda yazıp bu kağıdı evi, dükkanı veya arabası gibi korunmasını istediği bir şeyin içersine koyarsa, Allah-u Te’ala’nın izniyle o mülk hırsızlıktan vesair afetlerden muhafaza olur.   2) Her kim her sabah ve akşam şu duayı okursa, […]

Kalpleri Cezbetme Duası

Kalpleri Cezbetme Duası Şeyh-i Ekber Muhyiddin ibni Arabi (Kuddise Sirruhu) ya ait olan bu duayı gunde on kere okuyanın sevgisinin kalplere yerleştirilecegi Ahmed Ziyaeddin Gumuşhanevi (Kuddise Sirruh)ya ait “Mecmu’atii’l-ahzab” isimli eserde zikredilmiştir. Bu fakir kardeşiniz hakkında zuhur eden muhabbet ve kabul biiznillah ve bihimmeti Şeyhler ve evliyaullah (Allah-u Teala’nın, Şeyhim’in ve Allah’ın veli kullarının izniyle) […]


Mahkemede İftiraya Uğrayanların Yapacağı Terkip

Bir kimseyi, hasmı (düşmanı) sıkıştırıp, bir şekilde hileye başvurarak mahkemede aleyhinde delil bulup o kişiyi mahkum edecek bir durum meydana getirir de mazlum olan bu kişi hasmı ile doğrudan doğruya mücadele edemeyecek kadar acziyet içerisinde bulunursa, bu kişi davayı kazanmak ve hasmının planını bozmak için önce abdest alıp daha sonra en temiz elbisesini giyerek bir ikindi namazından sonra […]

Şevval Ayında Kılınacak 8 Rekat Azatlılar (uteka) Namazı

Şevval Ayında Kılınacak 8 Rekat Azatlılar (uteka) Namazı   Enes bin Malik r.a.dan rivayet olunan hadisi serifte Peygamber (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurdular : -“Kim Şevval ayinda ister gece ister gündüz olsun sekiz rekat namaz kilarsa, Her rekatta 1 Fatiha 15 Ihlasi serif okuyup. Namazdan sonra 70 Salevati serife 70 Tesbih duasi ( SübhanAllahi velhamdulillahi velaaa […]

Çocuğu Olmayanların Yahut Düşenlerin Yapması Gerekenler

Çocuğu Olmayanların Yahut Düşenlerin Yapması Gerekenler 1) Çocukları olmayan eşler; Fâtiha Sûresi, Âyete’l-Kürsî, Âli ‘Imrân ve Bakara Sûresi’nin sonları, İhlas, Felak ve Nas Sûrelerinin yedi kere okuyup bu yağı uyumadan önce göğüs, alın ve omurga bölgesine sürerlerse Allâh-u Te‘âlâ’nın izniyle hayırlı bir çocukları olur. Not: Âli ‘Imrân Sûresi’nin sonları 190. âyet-i kerîmeden sonuna kadar, Bakara Sûresi’nin sonları ise 284. […]

Kadir Suresi Hakkında Bir Kaç Mühim Havas

Kadir Suresi Hakkında Bir Kaç Mühim Havas Şu iyi bilinmelidir ki bu sûre-i şerîfe çok kıymetli ayrıca hayır ve zenginlik talebi için de okunması meşhur bir sûredir. Hâssalarından bazılarını sayacak olursak; 1) Bazı insanlar fakîh, imâm ve büyük velî olan Ahmed ibni Mûsâ ibni ‘Uceyl (Rahimehullâh)a şiddetli derecede fakirlikten şikayet edince, onlara Kadr Sûresi’ni ve şu duayı çok […]

Çocuklarımıza Kuranı Kerimi Öğretmek – Mehmet Talû

Çocuklarımıza Kuranı Kerimi Öğretmek – Mehmet Talû Bilindiği gibi ilk ve ortaöğretim okullarında okuyan hatta yüksek tahsil gören öğrenciler de yaz tatiline girdiler. Bu süreyi en güzel ve en verimli bir şekilde değerlendirmek ne büyük kazanç… Bu iş için en hayırlı  çalışmanın ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Hz. Osman (Radıyallahı Anh)dan rivayete göre Resûlüllah (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem): “Sizin en […]