Kategoriler

Blog

Lalegül Dergisi Temmuz 2017

Lalegül Dergisi Temmuz 2017 Sayısı İncelemesi

Selamun Aleyküm;

Bu yazımızda Lalegül Dergisi Temmuz 2017 sayısını sizler için inceleyeceğiz.

Rukye ve Nazar Boncuğu

Rukye ve Nazar Boncuğu

önce nazar boncuğundan bahsedelim . Nazar boncuğu için bazı kesimler ve ona inananlar onun nazara karşı iyi olduğuna inanıp üzerlerine veya çocuklarına takarlar. Eskiden bu konuda bilinç yoktu bazen koç boynuzu , yılan derileri veya at kafaları evlere asılırdı. Şamanizmde bunlara Korya dilimizde koruyucu kolye adını alan bir inançdı ve çocuklarının yüzlerine kömür sürerlerdive onları kötülüklerden şimdi ki  deyişle nazardan veya cinlerden korurlardı.

orucu-bozan-ve-bozmayan-seyler

Orucu Bozan ve Bozmayan Şeyler

ORUCU BOZMAYAN ŞEYLER

1- Hatırlayınca bırakmak şartıyla, oruçlu olduğunu unutarak yemek, içmek, cinsi münasebette bulunmak.

2- Bir kadına bakmak veya onu düşünmek suretiyle inzal vaki olmak, menisi gelmek. (Ancak bu gibi haller orucun sevabını azaltır.)

tasavvuf-sohbeti

Tasavvuf Sohbeti Tasavvufun Zuhuru

Bu gün tasavvuf hangi anlamda kullanılır? Bunu çağ­rıştıran delalet eden ayet ve hadisi şerifleri zikredeceğiz, zira ilk asırdaki lügat manası, sonradan kullanımlarla başka manalarda ortaya çıkabiliyor veya lügat bakımın­dan başka manada ıstılahta başka manada olabiliyor bunda zıtlık yoktur, bu, ilmin tefennün etmesidir.

Mesela salat kelimesi lügatta dua manasındadır, fakat ıstılahta yani dinde salat denilince, erkanı mahsuse olan bildiğimiz namaz anlaşılır.

cennet-ebedidir

Cennet Ebedidir | Ali Kara Hocaefendi

Allah’ın selam ve rahmeti üzerinize olsun.

Allah-u Teala’ya hamd, Habibi Muham­med s.a.v ve tabileri üzerine salat ve selam olsun.

Öldükten Sonra Dirilmeye-Ahirete İman

Ahiret aleminin varlığı ve orda olacak işlerin çeşitleri, pek çok ayette ve hadisi şeriflerde beyan edilmiştir. Bun­lar akılla bilinemeyen meseleler olduğundan, haklarında fikir yürütülmez, olduğu gibi kabul edilir.

gelen-haberi-mutlaka-arastirmak-lazim

Gelen Haberi Mutlaka Araştırmak Lazımdır! Mehmet Talû Hocaefendi

Hicretin dokuzuncu yılında idi. Hâris b. Dırar, Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in yanına gel­mişti. Efendimiz O’nu İslâmiyete davet edince Müslüman olmuş ve:

– Ya Resûlellah! Beni kavmimin yanına gönder de, onları, İslâmiyete davet edeyim ve Müslü­man olanların zekâtlarını toplayıp filan zaman Sana göndereyim demişti. Efendimiz (Sallalla­hü Aleyhi ve Sellem) de O’nu, zekâtlarını top­lamak üzere Benî Mustalık kabilesine gönder­mişti.

Lalegül Dergisi Haziran 2017

Lalegül Dergisi Haziran 2017 Sayısı Hakkında Kısa Bir İnceleme

Selamun aleyküm;

Değerli okurlarımız bu yazımızda Lalegül Dergisi Haziran 2017 sayısını inceleyeceğiz. Bu sefer yazımıza sizlerin en çok ilgi gösterdiği dualar ve zikirler kısmından başlayacağız inşaAllah.

Bu sayıda Zikirler, Dualar ve Faziletli Ameller köşesi :  “Ramazanda Çok Yapılması Emredilen Dört Zikir” başlığıyla başlıyor. Lailahe ilallah şehadeti ile alakalı Efendimiz sav’den rivayet edilen bir hadisi şerif var.

Behcetün Nüfus Kitabı

Behcetün Nüfus Kitabı İncelemesi | Cübbeli Ahmet Hocanın Neşriyatı

Behçetün Nüfus Kitabı aslen İbni Ebi Cemre Hazretlerine ait olup Buhari Muhtasarı Şerhidir. Uzun yılar boyunca medreselerde ders kitabı olarak okutulmuş olup Türkiyede ilk defa Cübbeli Ahmet Hoca tarafından neşredilmiş ve Türkçe olarak açıklamalar eklenmiştir. Kitap aslen Arapçadır.

kurban-ve-hukumleri

Kurban ve Hükümleri

Kurban, Allah’a yaklaşmak maksadıyla ve yalnız O’nun rızasını ka­zanmak için kesilir. Allah’tan başkası adına kurban kesmek haram­dır ve bu yola tevessül edenleri Hazreti Peygamber (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem): “Allah’tan başkası nâmına hayvan kesene Allah lânet et­sin.” şeklindeki ifadeleriyle uyarmıştır.

Bilindiği gibi Kurban: Muayyen bir vakitte, muayyen bir hay­vanı ibâdet maksadıyla usûlüne uygun olarak kesmek demektir. Sözlükte “yaklaşmak” anlamına gelen kurban, Allah’a yaklaşma­yı, Allah yolunda malların feda edilebileceğini, Allah’a teslimiye­ti ve şükrü ifade eder.

Muhammed Esed ve Kuran Mesajı isimli Meal-Tefsiri

Muhammed Esed ve Kuran Mesajı isimli Meal-Tefsiri

Değerli okuyucular! “Sonradan müslüman oldu.” görülen niceleri var ki, aslında müslüman olmadığı halde öyle görünmüşler. Onlar Müslüman görünmeye mecburdurlar, çünkü vazifelidirler. Esed’in müslüman olmadan yaptığı yolculuklar, insanın aklına böyle şeyler getiriyor. Sanki İslâm âlemine husûsi olarak gönderilmiş…

Kur’an Mesajı” isimli eser Muhammed Esed’e ait. Eser hakkın­da bilgi vermeden önce, kısaca eserin sahibini tanıyalım.