Günahları Döken, Rızık Genişliği Nasip Eden Mühim Bir Dua

Günahları Döken, Rızık Genişliği Nasip Eden Mühim Bir Dua İmam-ı Gazali  “İhya-u Ulümiddin” isimli eserinde şöyle bir kıssa zikretmiştir: Bir adam gelerek Halife Mansur’a bazı hakikatleri arz edip onu doğruya irşad edince Halife Mansur ağlamış ve o zatın sözlerine hak vermiş. Halife bu olayın ardından namaz kıldırdıktan sonra o kişi gözden kaybolmuş, bunun üzerine halife […]

Kişiyi Her Türlü Kötülükten Koruyan Dualar

1) Evliyaullahın beyanları vechile; her kim: “Allah-u Hafizun, Allah-u Latifün, Kadimün, Ezeliyyün, Hayyüvn, Kayyumun, La yenam” ism-i şeriflerini bir kağıda yazıp bu kağıdı evi, dükkanı veya arabası gibi korunmasını istediği bir şeyin içersine koyarsa, Allah-u Te’ala’nın izniyle o mülk hırsızlıktan vesair afetlerden muhafaza olur.   2) Her kim her sabah ve akşam şu duayı okursa, […]

Kalpleri Cezbetme Duası

Kalpleri Cezbetme Duası Şeyh-i Ekber Muhyiddin ibni Arabi (Kuddise Sirruhu) ya ait olan bu duayı gunde on kere okuyanın sevgisinin kalplere yerleştirilecegi Ahmed Ziyaeddin Gumuşhanevi (Kuddise Sirruh)ya ait “Mecmu’atii’l-ahzab” isimli eserde zikredilmiştir. Bu fakir kardeşiniz hakkında zuhur eden muhabbet ve kabul biiznillah ve bihimmeti Şeyhler ve evliyaullah (Allah-u Teala’nın, Şeyhim’in ve Allah’ın veli kullarının izniyle) […]

Çocuğu Olmayanların Yahut Düşenlerin Yapması Gerekenler

Çocuğu Olmayanların Yahut Düşenlerin Yapması Gerekenler 1) Çocukları olmayan eşler; Fâtiha Sûresi, Âyete’l-Kürsî, Âli ‘Imrân ve Bakara Sûresi’nin sonları, İhlas, Felak ve Nas Sûrelerinin yedi kere okuyup bu yağı uyumadan önce göğüs, alın ve omurga bölgesine sürerlerse Allâh-u Te‘âlâ’nın izniyle hayırlı bir çocukları olur. Not: Âli ‘Imrân Sûresi’nin sonları 190. âyet-i kerîmeden sonuna kadar, Bakara Sûresi’nin sonları ise 284. […]

Şevval Ayında Kılınacak 8 Rekat Azatlılar (uteka) Namazı

Şevval Ayında Kılınacak 8 Rekat Azatlılar (uteka) Namazı   Enes bin Malik r.a.dan rivayet olunan hadisi serifte Peygamber (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurdular : -“Kim Şevval ayinda ister gece ister gündüz olsun sekiz rekat namaz kilarsa, Her rekatta 1 Fatiha 15 Ihlasi serif okuyup. Namazdan sonra 70 Salevati serife 70 Tesbih duasi ( SübhanAllahi velhamdulillahi velaaa […]

Çocuklarımıza Kuranı Kerimi Öğretmek – Mehmet Talû

Çocuklarımıza Kuranı Kerimi Öğretmek – Mehmet Talû Bilindiği gibi ilk ve ortaöğretim okullarında okuyan hatta yüksek tahsil gören öğrenciler de yaz tatiline girdiler. Bu süreyi en güzel ve en verimli bir şekilde değerlendirmek ne büyük kazanç… Bu iş için en hayırlı  çalışmanın ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Hz. Osman (Radıyallahı Anh)dan rivayete göre Resûlüllah (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem): “Sizin en […]

Kadir Suresi Hakkında Bir Kaç Mühim Havas

Kadir Suresi Hakkında Bir Kaç Mühim Havas Şu iyi bilinmelidir ki bu sûre-i şerîfe çok kıymetli ayrıca hayır ve zenginlik talebi için de okunması meşhur bir sûredir. Hâssalarından bazılarını sayacak olursak; 1) Bazı insanlar fakîh, imâm ve büyük velî olan Ahmed ibni Mûsâ ibni ‘Uceyl (Rahimehullâh)a şiddetli derecede fakirlikten şikayet edince, onlara Kadr Sûresi’ni ve şu duayı çok […]

Tevekkül | Adem Şener Hocaefendi

Tevekkül | Adem Şener Hocaefendi Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adı ile… Arapçadan dilimize geçmiş olan tevekkül kelimesinin sözlük anlamı “Vekil kılmak, başkasına havale etmek” şeklindedir. Te­vekkül kelimesi ile aynı kökten gelen “vekil” kelimesi; kişinin kendi işini gördürmek üzere yetki verdiği insan anlamına gelir. Tevekkülde, kelimenin Arap dilindeki ka­lıbı gereği bir zorlama vardır. Bu da […]

Kuranı Kerim Işığında Söz ve Tavır Dengesi

Kuranı Kerim Işığında Söz ve Tavır Dengesi Kuranı Kerim Işığında Söz ve Tavır Dengesi İnsan konuştuğu her sözden ve takındığı her tavırdan, gerçekleştirdiği eylemden sorumludur, o asla başıboş değildir. Hatta insan konuşması gerekirken konuşmadık­larından sorumlu olduğu gibi, konuşmaması gerekirken konuştuklarından da sorumludur. Yapması gerekirken yapmadıklarından ve yapmaması gerekirken yaptıkla­rından sorumludur. Kur’ân-ı Kerîm insanın sorumlu bir […]

İmanın Şartlarında Reform mu Var?

İmanın Şartlarında Reform mu Var? Bazı kimseler, açıktan söyleyemeseler de içlerinden acaba şöyle mi demek istiyorlar: “Müslümanların, 1400 senedir imanın şartını 6 olarak kabul ettikleri yeter. Bundan sonra imanın şartı artık 2 olmalı. Onun için 6 şartın dördünü siliyoruz.” Böyle bir düşünceleri olup olmadığını bilmiyoruz. Ama “Var mı yok mu?” sorusunu zihnimizde tutarak konumuza devam […]