Günahları Döken, Rızık Genişliği Nasip Eden Mühim Bir Dua

Günahları Döken, Rızık Genişliği Nasip Eden Mühim Bir Dua İmam-ı Gazali  “İhya-u Ulümiddin” isimli eserinde şöyle bir kıssa zikretmiştir: Bir adam gelerek Halife Mansur’a bazı hakikatleri arz edip onu doğruya irşad edince Halife Mansur ağlamış ve o zatın sözlerine hak vermiş. Halife bu olayın ardından namaz kıldırdıktan sonra o kişi gözden kaybolmuş, bunun üzerine halife […]

Çocuğu Olmayanların Yahut Düşenlerin Yapması Gerekenler

Çocuğu Olmayanların Yahut Düşenlerin Yapması Gerekenler 1) Çocukları olmayan eşler; Fâtiha Sûresi, Âyete’l-Kürsî, Âli ‘Imrân ve Bakara Sûresi’nin sonları, İhlas, Felak ve Nas Sûrelerinin yedi kere okuyup bu yağı uyumadan önce göğüs, alın ve omurga bölgesine sürerlerse Allâh-u Te‘âlâ’nın izniyle hayırlı bir çocukları olur. Not: Âli ‘Imrân Sûresi’nin sonları 190. âyet-i kerîmeden sonuna kadar, Bakara Sûresi’nin sonları ise 284. […]

Kadir Suresi Hakkında Bir Kaç Mühim Havas

Kadir Suresi Hakkında Bir Kaç Mühim Havas Şu iyi bilinmelidir ki bu sûre-i şerîfe çok kıymetli ayrıca hayır ve zenginlik talebi için de okunması meşhur bir sûredir. Hâssalarından bazılarını sayacak olursak; 1) Bazı insanlar fakîh, imâm ve büyük velî olan Ahmed ibni Mûsâ ibni ‘Uceyl (Rahimehullâh)a şiddetli derecede fakirlikten şikayet edince, onlara Kadr Sûresi’ni ve şu duayı çok […]

Miraç Gecesi Namazı

Miraç Gecesi Namazı 1) Enes ibni Mâlik (Radıyallâhu Anh)ın rivayet ettiği bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Recebde bir gece vardır ki onda amel edene, yüz senelik haseneler yazılır. O, recebin bitmesine üç (gece) kaladır. Her kim o gecede on iki rekat kılar, her rekatta bir Fâtiha ve Kur’ân’dan bir sûre okur, her iki rekatta […]

Hz.Hasan Efendimize Rüyasında Öğretilen Hacet Duası

Hz.Hasan Efendimize Rüyasında Öğretilen Hacet Duası Mu‘âviye (Radıyallâhu Anh) her sene Hazreti Hasen (Radıyallâhu Anh)a yüz bin dirhem gönderirdi. Bir sene göndereceği miktarı göndermeyince Hazreti Hasen (Radıyallâhu Anh) için maddî bir sıkıntı hâsıl oldu. Daha sonrasını kendisi şöyle anlatmıştır:

Ramazan Ayının Namazları

Ramazan Ayının Namazları Ramazan ayının İlk Gece ve Gün Namazları: Mes‘ûdî (Radıyallâhu Anh) şöyle buyurmuştur: Bana ulaşan rivâyete göre: “Ramazan ayının ilk gecesinde nafile bir namazda İnnâ Fetahnâ Sûresini okuyan kişi, o sene (tüm âfetlerden) korunur.” (Ebû Abdillâh el-Hubeyşî, el-Berake fî fazli’ssa‘ yi ve’l-harake, no:856, sh:265, Abdülkādir-i Geylânî, el-Ğunye, 2/14, Abdurrahman es-Sâfûrî, Nüzhetü’l-mecâlis, 1/146, İsmâ‘îl Hakkı, Rûhu’l-beyân, 9/61, el-Üchûrî, Fedâilü şehri […]