Mevlana Ali Haydar Ahıshavi ( Efendi Baba ) Hayatı

Silsile-i Zeheb denilen meşhur Âlim ve Mürşid-i Kâmil Silsilesinden, İnsanları Hakka davet edep, Ehli Sünnet vel Cemaat yolunu ve Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’in Sünnetini yaşayıp yaşatan Âlimler zincirinin kopmaz halkası. İstanbul-Fâtih-Çarşamba’daki Şeyh İsmet Efendi Dergâhının son şeyhi. İsmi, Ali Haydar olup, babası Şerîf Efendidir. Ahıskalı Ali Haydar Efendi (Kuddise Sırruhu) diye meşhûr olmuştur. […]