Kategoriler

Tasavvuf

 • İbn-i Arabi Kitaplığı

  İbn-i Arabi Kitaplığı (9)

 • “Bir Dervişin” Seyir Defteri

  19,00  14,50 

  İçinin içindeki cezbe anaforlarında, halklığı ile Haklığı arasında savrulan bir dervişin insanı hayretten hayrete sürükleyen sıradışı hayatı…
  O hayatın akışını dile getiren seyir defteri bu kitab…Yâ Selâm!

 • 3 Aylar Seti ve Hayatüs Sahabe | 5 Kitap | Özel Fiyat

  80,00 

  1. Hayatüs Sahabe | Yusuf Kandehlevi
  2. Üzülme Allah Bizimle | Âmir Şemmah
  3. Mübarek Aylar, Günler ve Gecelerin Faziletleri | Abdülkadir-i Geylani Ks. Hazretleri
  4. Mübarek Aylar, Recep, Şaban ve Ramazan-ı Şerif | Abdülkadir-i Geylani Ks. Hazretleri
  5. Oruç…

 • 40 Soru 40 Cevap

  25,00  20,00 

  40 Soru 40 Cevap
  Yayınevi: ERKAM YAYINLARI
  Yazar: Osman Nûri Topbaş

  40 Soru 40 Cevap

   

  2006 yılında yayın hayatına başlayan GENÇ Dergimizde ilk günden bu yana bir hususu sürekli vurgulamaya gayret ettik: "Popüler kültürün istilası altındayız. Teyakkuz halinde olmalı, zihnimizi ve kalbimizi korumalıyız. Nasıl aldığımız gıdalara dikkat ediyorsak, aynı şekilde okuduklarımıza, dinlediklerimize ve izlediklerimize de dikkat etmeliyiz." Çünkü biliyorduk ki zihin ve gönlümüzü ne ile beslersek zamanla onun kaderinden hisseler alırız. İşittiğimiz, okuduğumuz ve aldığımız bilgiler istikametinde hisseder, düşünür ve akleder hale geliriz. O yüzden her bilgiyi hemen sahiplenmememiz gerekir. Bize düşen, faydalı ya da faydalı hale getirilebilecek olana talip olmaktır. Bunun yolu ise bilgiyi sorgulamaktan geçer. Bir diğer ifade ile doğru soruyu, doğru zamanda sormayı bilmek, bilginin sıhhati ve dolayısıyla gönül ve zihin dünyamızın selameti açısından çok mühimdir. Sorular, hem neyi aradığımızı ifşa eder, hem de aklımızın ölçüsünü ortaya koyar. İnsanlar çok zaman buldukları cevaplarla değil sordukları sorularla temayüz ederler. Soru ve cevap usulü bu anlamda Hak ve hakikatın tevzii hususunda önemli bir eğitim yolu olarak ortaya çıkar.

  GENÇ Dergimizde bu ihtiyaca binâen Muhterem Osman Nuri Topbaş Hocamız "Bir Soru Bir Cevap" ser levhası ile kaleme aldığı soru ve cevaplar böyle bir ihtiyacı karşılamanın neticesi olarak sizlerin hüsn ü kabulüne mazhar olmuştu. Bizler, 40 ayı aşkın bir zamandır devam eden ve sadece zihin dünyamızı değil gönül dünyamızı da tatmin eden bu izahların dergi sayfaları ile sınırlı kalmasını istemedik. Siz kıymetli okuyucularımızın abone kampanyası döneminde hediye kitaplarımıza gösterdiğiniz yakın alaka ve özellikle de geçen dönem yapmış olduğumuz anketimizde temel eserler verilmesine dair talebiniz bizi "Bir Soru Bir Cevap" köşesinde yayınlanan soru ve cevapları kitaplaştırarak yeni dönemde hediye kitap olarak takdim etmek noktasında cesaretlendirdi. Elinizdeki kitap bu anlamda sizlerin alâka ve talebinin bir ürünüdür.

  Muhterem Hocamız`ın "40 Soru 40 Cevap" başlığı ile soru ve cevaplardan müteşekkil bu kitabının modern telakki ve anlayışların insanları suda sürüklenen kütüklere döndürdüğü şu zamanda özellikle genç nesillerimizin zihin ve gönül dünyalarındaki tereddüt ve bulanıklıkları gidereceğini ümit ediyoruz. Muhterem Hocamız`a bu kıymetli eserin GENÇ okuyucuları ile buluşması için gösterdikleri yakın alâkadan ötürü teşekkür ediyor, yeni abone dönemimizin hediye kitabı olan "40 Soru 40 Cevap"ın istifadeye medâr olmasını Cenab-ı Hak`tan niyâz ediyoruz.

 • 52 Sohbet | Cilâül-Hâtır Fil-Bâtın Vez-Zâhir

  17,00  14,00 

  Eserin tam adı “Cilâü’l-hâtır fi’l-bâtın ve’z-zahir” şeklindedir.Hâtır kişinin, özellikle de sûfînin gönül ve kalp dünyasına ilâhî âlemden tecellî eden fikirler demektir. Bu durumda eserin adını dilimize “Bâtınî ve zâhiri konularda gönül dünyasına yansıyan…

 • Ab-ı Aşk

  10,00  7,71 

  Senin aşkın neden böyle hikmet sahibi, üstaddır? Sevgin ve şefkatin neden böyle sağlam ve sarsılmaz bir halde? Aşk, eğer hoş ve güzel değilse, neden onun üstüne böyle titriyorum? Nedendir? Eğer Aşk, hoşsa, güzelse, bu feryadlar, neden?
  Mevlana

 • Ab-ı Hayat Katreleri

  18,00  14,00 

  Ab-ı Hayat Katreleri
  Yayınevi: ERKAM YAYINLARI
  Yazar: Osman Nûri Topbaş

  Ab-ı Hayat Katraleri
   

  …Bu vesileyle ifâde etmek gerekir ki, sadece milletimize değil, bütün insanlığa yüzyıllardır ölümsüz bir ilham kaynağı olan.Mesnevî, Cenâb-ı Hakk’ın Mevlânâ -kuddîse sirruh-’ lutfettiği
   bir mânâ ve sır deryâsıdır. Aynı zamanda

 • Abdülkadir Geylani | Hayatı Eserleri Görüşleri

  25,00  18,00 

  Abdülkâdir Geylânî üzerine ülkemizde yapılan yegane geniş çaplı akademik araştırma olan eser, “Kaynakların Değerlendirilmesi” bölümü ile birlikte üç ana bölümden ve bir “Ekler” bölümünden oluşmakta. Hayatı, eserleri ve görüşlerinin ayrıntılanarak incelendiği…

 • Abidler Yolu

  16,00  10,00 

  İmam-ı Gazâli’nin “Minhâcü’l Âbidin” orijinal isimli bu eserinde; kulların, ibadetlerini hangi şartlarda ve ne şekilde yapacakları, dünya ve ahiret saadetine nasıl erişecekleri açıklanmaktadır. İlmin faziletinden, ihlasın çeşitlerine; kalbi ıslah etmenin çarelerinden,…

 • Âdab-ı Nakşibendiyye | Cep boy

  7,00  6,00 

  Bütün organların kendine göre uygun ameli vardır. Kalbin ameli niyettir. Kişi bir işe başlamak istediğinde, önce Allah’ın rızasına uygun bir niyet hazırlamalı, sonra o niyeti fiile çevirmelidir.Niyet edilmeden yapılan bir amel, verilen bir emek boş ve faydasız olur.
  Niyet…

 • Ahadiyet Tehzibül Ahlak Mevize i Hasene Risaleleri

  8,62 

  İslam alemlerin dinidir. Onun sahibi de alemlerin Rabbi’dir. Müslüman da bu alemin en üstün insanıdır. İnsandaki nefsaniyetin kemalata dönüşmesi ancak Kur’an’a ittiba ve Peygamber Efendimiz (s.a.v) yolunda seyr-i sülukunu tamamlamakla mümkündür. Bunu yapabilmek de, bazı kaideleri…

 • Ahlak ve Arınma

  7,00  6,00 

  Ahlak ve arınma adıyla Türkçe’ye tercüme edilen Risaletü’l-Müşterşidin eserinin müellefi Haris b. Esed’dir (781-857). Nefis muhasebesi hususundaki titizliği, tasaffuf yolundanefis muhasebesini esas aldığı için “Muhasibi” lakabıyla tanınmıştır. Tabakat kitaplarında Muhasibi,…

 • Ahmed Sarban

  15,00  12,00 

  İsmail Maşuki Hazretlerinin halefi olan Ahmed Sarban Hazretleri, Bayramı Melamilerin en parlak Kutub yıldızlarındandır.
  Ruhaniyetine selam, himmeti hazır olsun, Tekirdağ Hayrabolu’da medfundur.
  Biz bu dosyada Hazretin divan’ından bir sofra açtık.
  Büyük insanlık Ailesinin…

 • Ailede Saklı Cennet Düğün,evlilik ve mutlu yuva

  10,00  9,00 

  Her mümin, kulluğun gereklerini ve yapacağı işlerin hukukunu bilmekle yükümlüdür. Dolayısıyla yuva kuracak olanların evlilik hukukunu, dükkân açacak kişilerin alışveriş hukukunu, memur ve memur adaylarının da memuriyetle ilgili hak ve hukukları bilmeleri…

 • Akidetul Geylaniyye Abdulkadir el Geylaninin Akidesi

  12,96  9,73 

  Şeyh Abdulkadir el-Geylani rahimehullah kendi asrında ilmi, takvası, ahlâkı, zahidliği ve irşadı ile meşhur olmuş, lâkin sonraki dönemlerde daha çok sufiler tarafından benimsenir olmuştur. Oysaki bahsi geçen bu sufiler, Şeyh Abdulkadir’in akidesinden uzaklaşarak Cehmiyye’ye…

 • Aldananlar

  5,00  4,00 

  İnsan hangi hal üzere olursa olsun, kalbi uyanık olmayınca düşmesi mukadder tuzaklar vardır. Bu gibi tuzaklardan korunmanın ilk adımı, hangi halde ne tür tehlikenin beklediğinden haberdar olmaktır. İmam Gazâlî hazretleri bu kitapçıkta halleri ve her halin mânevi tehlikelerini…

 • Alemlere Rahmet Hz.MUHAMMED – Ebedi Mucize Kur’an-ı Kerim

  0,00  2,00 

  Alemlere Rahmet Hz.MUHAMMED – Ebedi Mucize Kur’an-ı Kerim
  Yayınevi: ERKAM YAYINLARI
  Yazar: Osman Nûri Topbaş

  Alemlere Rahmet Hz.MUHAMMED – Ebedi Mucize Kur’an-ı Kerim

  • 18×11 cm
  • Kitap Kağıdı,88 Sayfa
  • Karton Kapak

  ÖNSÖZ

  Bizleri, lûtf u keremiyle yokluktan varlığa çıkaran, sayısız mahlûkat içinde en mükerrem varlık olan “insan”lardan kılan, ebedî saâdet kapısının anahtarı mevkiindeki îman nîmetine mazhar eyleyen, 124 bin küsur peygamber içinde En Sevgili Rasûl’üne ümmet olma bahtiyarlığını ihsân eden, sözlerin en güzeli, mûcizelerin en büyüğü Kur’ân-ı Kerîm’e muhâtap kılmakla şereflendiren Allah Teâlâ’ya nihâyetsiz hamd ü senâlar olsun.Câhiliye karanlıklarında, izzet, şeref ve haysiyetini kaybetmiş olan insanoğlunu, İslâm’ın nurlu iklîmine sevk ederek gönülleri ihyâ eden, yarı vahşi bir toplumdan fazîletler medeniyeti inşâ eden ve âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Hazret-i Muhammed Mustafâ r Efendimiz’e, O’nun Ehl-i Beyt’ine ve ashâbına, sonsuz salât ü selâm olsun.Ceddimiz Âdem u’ın aslî vatanı olan Cen­net’e dönüş yolu, ancak Cenâb-ı Hakk’ın arzu ettiği kulluk husûsiyetlerinin tahsilinden geçmektedir. Rabbimiz, bu husûsiyetleri bildirmek ve onların nasıl tahsil edileceğini öğretmek üzere, bizlere iki muazzam rehber ihsân etmiştir ki, bunlar; Kur’ân-ı Kerîm ve Hazret-i Peygamber r Efendimiz’dir.Kur’ân-ı Kerîm; vahiyle terbiye edilmemiş zihnî melekeler ve kalbî temâyüllerin, insanoğlunu sürükleyebileceği bâdirelerden kurtulmanın yegâne vâsıtası olarak, Âhirzaman Nebîsi ile insanoğluna lûtfedilen ilâhî bir hediyedir.Peygamber Efendimiz r ise, Kur’ân ah­kâ­mı­nın ve ahlâkının, nasıl ve ne şekilde yaşanacağını, insanoğluna fiilî örnekleriyle sergileyen, İslâm’ın yeğâne huzur ve saâdet dîni olduğunu nezih hayatıyla ortaya koyan, eşsiz bir ikrâm-ı ilâhîdir.
  Bu sebeple, yaratılış gâyesini ve var oluş hikmetini gerçekleştirmeye, yani Allah Teâlâ’yı doğru bir mâhiyette tanıyıp O’na güzel bir kullukta bulunmaya mecbur olan insanoğlu için en lüzumlu iş, bütün hayatını Kur’ân ve Sünnet’in tâlimatlarına göre tanzim etmektir. Yani Kur’ân-ı Kerîm ve onun canlı bir tefsîri mâhiyetindeki Rasûlullah r Efendimiz’in güzel ahlâkıyla ahlâklanarak, yeryüzünde Cenâb-ı Hakk’ın dînini temsil edebilmektir.
  Âyet-i kerîmede buyrulduğu üzere insan, kendisine ihsân edilen her türlü nîmetten, kıyâmet günü tek tek sorguya çekilecektir. Dolayısıyla Kur’ân ve Sünnet gibi iki büyük nîmete nâiliyetle şereflenmişken, onların gösterdiği feyizli istikâmette yürümek yerine -Allah muhâfaza buyursun- onlardan yüz çevirmek, kişinin ebedî hayatını elîm bir azap faslına çeviren, dehşetli bir nankörlük ve kıymet bilmezliktir.
  Hiçbir zaman unutmayalım ki; Kur’ân ve Sünnet ile meşgûliyetimiz, bizim Allah ve Rasûlü’ne olan muhabbet ve bağlılığımızın da en belirgin ölçüsü durumundadır.
  Bizler de, Allah ve Rasûlü’ne olan muhabbetimizi muhâsebe etmek, Kur’ân ile yakınlığımızı ve Allah Rasûlü ile beraberliğimizi her geçen gün daha da artırmak arzusuyla, evvelce kaleme almış olduğumuz muhtelif yazılarımızdan bir hulâsa sadedinde, elinizdeki bu mütevâzı kitapçığı derlemiş bulunuyoruz. Cenâb-ı Hak, her vesîleyle gönüllerimizde Kur’ân ve Sünnet’in feyzini ziyâdeleştirsin; bu iki hidâyet nûrundan lâyıkıyla istifâde edebilmeyi lûtfeylesin.
  Bizler, her ne kadar O Rahmet Peygam­be­ri’nden 14 asır sonra gelmiş olsak da, en büyük arzu ve idealimiz, O’nun buyurduğu “kardeşlerim” il­ti­fâ­tına nâil olabilmektir. O’nunla yeryüzüne gelen fasl-ı bahârın zamanımıza kadar süregelen rahmet, bereket ve hidâyet yağmurlarında küçük bir damlacık olabilmektir. Nitekim O Gönüller Sultânı r, bir hadîs-i şerîflerinde şöyle buyuruyorlar:
  “Benim ümmetimin misâli, yağmurun misâli gibidir. Evveli mi daha hayırlıdır, sonu mu daha hayırlıdır bilinmez!” (Tirmizî, Edeb, 81/2869; Ahmed, III, 130)
  Cenâb-ı Hak cümlemizi, mûcize kelâmı Kur’ân-ı Kerîm’in ve onun canlı bir tefsiri olan Ra­­sû­­lullah r Efendimiz’in kadr u kıymetini lâ­yı­­kıyla idrâk eden, fânî hayatını Kur’ân ve Sün­net’in feyizli iklîminde yaşayıp ebedî kurtuluşa nâil olan bahtiyar kulları arasına lûtf u keremiyle kabul buyursun.
  Âmîn!..

      Osman Nûri TOPBAŞ
               Mart 2014
                Üsküdar

 • Ali B. Ebi Talib Divanı | Seçmeler

  16,00  12,00 

  Hazreti Ali (ra), bütünüyle beşeriyetin en seçkin kişiliklerinden biridir. İslam tarihinin en güzide şahsiyetlerindendir. O mümtaz şahsiyetin bütün Müslümanların gönüllerindeki müstesna yerini dünya var oldukça muhafaza edeceği kuşkusuzdur. Hazreti Ali, İslam tarihine…

 • Allah Aşkını Seçenler

  17,00  11,00 

  Mustafa Necati Bursalı, İslam Tarihinin kutlu sayfalarında yer alan, Allah aşkıyla hayatlarına yön vermiş yüce şahsiyetleri şiirsel üslubu ve samimi diliyle bizlere anlatıyor.
  Kitapta; Hz. Ali, Hz. Ömer, Hz. Osman, Selman-ı Farisi, Hz. Amr Bin Cemuh, Veysel Karani, Zünnun…

 • Allah De Ötesini Bırak

  17,00  12,00 

  Allah her şeyden haberdardır, sanmayın ki size yapılan haksızlığa kayıtsız kalıyor. O, size bir annenin evladına yaklaştığı merhametten daha fazla merhamet duyandır. Duanın karşılığını takip etmeden “Allah de ötesini bırak”. Kul Rabb’ini imtihan etmez. O’na…

 • Allah de Ötesini Bırak 2 – Niyet

  17,00  12,00 

  Allah niyetine göre verir…
   
  Allah bütün hazinelerinin anahtarını eline verdi. Dilediğin zaman kapılarını dua anahtarı ile açarsın. Dilediğin zaman semanın kapılarını açar, ölü toprağa hayat veren yağmurları indirirsin. Fakat istediğin şeyin hemen yerine…

 • Allah de Yüreğinle Bir Esma Dolansın Diline

  15,00  12,00 

  “Dil de ALLAH der, yüreğimizden çıkan ses de ALLAH der… Birinci ses sevgilisinin evinin önünde durup onu çağırmaya benzer. İkinci ses, ermiş aşığın sevinç sesine benzer. Birinci ses duyulur. Ses güzel olabilir, lakin kapı açılır mı açılmaz mı…

 • Allah Dostlarından Menkıbeler

  20,00  12,00 

  İmam-ı Şârâni hazretleri evliyaullahın menkıbelerini yazdığı dört ciltlik eserinin önsözünde diyor ki:
  ‘’Bu eseri okuduktan sonra, bir kimsenin içinde Allah yoluna koşmak arzusu doğmuyor ve içinde aşk ateşi parlamıyorsa ölülerle o aynı seviyededir.’’
  Bunun…