preloader image

TÜM KATEGORİLER

Adabül Mürid Vel Murad ve Adabüs Sahbeti ve Husnüz zanni Fil İhvan

Muridin, Şeyhin ve Sohbetin edepleri ve Din kardeşileri Hakkında Hüsnü Zan

30,00 TL 16,50 TLKDV
DAHİL
%45

-
Adet
+
  • Kazancınız: 13,50 TL
  • Ürün Durumu: Yeni
  • En geç 20 Aralık Cuma günü kargoya verilir
Hazırlayan:Ahmet Mahmut Ünlü
Yazar:Takiyyüddin Ebus Sıdk Ebu bekr ibni Davud El- Hanbeli
Yayınevi:Lalegül Yayınları - Cah Yayıncılık
Baskı Dili:Arapça
Cilt Tipi:Karton Kapak
Kağıt Cinsi:Kitap Kağıdı
Adabül Mürid Vel Murad ve Adabüs Sahbeti ve Husnüz zanni Fil İhvan
Kıymetli okurlarım! Elinizdeki bu eser; evvelden beri Büyük Şeyh Efendi es-Seyyid Muhammed Mustafâ İsmet Ğarîbullâh (Kuddise Sirruhû)nun ''Risale-i Kudsiyye''nde ismini, müellifinin adını ve medhiyesini gördüğümüz fakat kendisine muttalî olamadığımız bir eser idi.
Bu fakir bu eseri bulmak için çok heves ettiysem de yoğun çabalarımıza rağmen ilk başta buna muvaffak olamamıştık.
Daha sonraki araştırmalarımızda bu eserin Suûdî Arabistan'da ve Mısır'da olduğuna vâkıf olduk fakat oralardaki nüshalar henüz dijital ortama aktarılmadığından onları almaya muvaffak olamadık.
Ardından araştırmalarımıza devâm ederken bu eserin Almanya'daki Leipzig Üniversitesi'nde bir nüshasının olduğunu öğrenince eseri oranın kütüphânesinden temîn edip Arapça olarak tahkîkine ve neşrine elhamdülillâh muvaffak olduk ki bu çalışma ile Mustafâ İsmet Ğarîbullâh (Kuddise Sirruhû)nun medhettiği bu eser ilk defâ basılmış olmaktadır. Sonsuz ve nihâyetsiz hamdler bizlere rahmet olarak inzâl buyurduğu Kur'ân-ı Kerîm'inde :
وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًاۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولً
''Yer(yüzünde)de kibirlice yürüme. Şüphesiz ki sen (ne kadar güçlü ve sağlam bir şekilde ayağını bassan da) aslâ yerde bir yarık açamazsın, (ne kadar kasılsan da) uzunluk bakımından dağlara da kesinlikle erişemezsin.'' (el-İsrâ Sûresi: 37) buyurarak bizlere yürürken dahî edebi gözetmenizi emreden Allâh-u Te'âlâ'ya mahsustur.
Bî-had salât-ü selâmlar:
مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ َأَدَبٍ حَسَنٍ
 ''Hiçbir baba evlâdına güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermemiştir.'' (et-Tirmizî, es-Sünen, el-Birru ve's-Sıla:33, rakam:1952, 4/338) buyurarak edep ve hayânın ehemmiyetine dikkat çeken Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz'in, onun Ehl-i Beyti'nin ve sahâbesinin üzerine olsun.
Kıymetli okurlarım! Elinizdeki bu eser; evvelden beri Büyük Şeyh Efendi es-Seyyid Muhammed Mustafâ İsmet Ğarîbullâh (Kuddise Sirruhû)nun ''Risale-i Kudsiyye''nde ismini, müellifinin adını ve medhiyesini gördüğümüz fakat kendisine muttalî olamadığımız bir eser idi.
Bu fakir bu eseri bulmak için çok heves ettiysem de yoğun çabalarımıza rağmen ilk başta buna muvaffak olamamıştık.
Daha sonraki araştırmalarımızda bu eserin Suûdî Arabistan'da ve Mısır'da olduğuna vâkıf olduk fakat oralardaki nüshalar henüz dijital ortama aktarılmadığından onları almaya muvaffak olamadık.
Ardından araştırmalarımıza devâm ederken bu eserin Almanya'daki Leipzig Üniversitesi'nde bir nüshasının olduğunu öğrenince eseri oranın kütüphânesinden temîn edip Arapça olarak tahkîkine ve neşrine elhamdülillâh muvaffak olduk ki bu çalışma ile Mustafâ İsmet Ğarîbullâh (Kuddise Sirruhû)nun medhettiği bu eser ilk defâ basılmış olmaktadır.
Mustafâ İsmet Ğarîbullâh (Kuddise Sirruhû) bu eseri ve müellifini ''Risâle-i Kudsiyye'' isimli eserinin 387. beytinde (sh:88) şöyle medhetmektedir.                                   ''Ebû Bekr ibni Şeyh Sâlih Dâvûd, Hanbelî'dir bu zât bir bahr-i Ma'bûd. Kitabı 'Âdâbü'l-Mürîdîn' te'lîfî mevcûd,  Bu bahs oldî zelîle anda meşhûd. İbadet sır olup Hakk'a gidelim,              Cemâli bâ kemâle seyr idelim.''
Görüldüğü üzere; Mustafâ İsmet Ğarîbullâh (Kuddise Sirruhû) eserin müellifi hakkında ''Bahr-i Ma'bûd'' yâni ''İbâdet olunmayı hak eden Allâh-u Te'âlâ'nın deryâsı'' tâbirini kullanmıştır ki bu zât Ebû Bekr İbni Dâvûd el-Hanbelî es-Salihî (Rahimehullâh)tır.
Terceme-i hâlinden kısaca bahsetmek gerekirse; müellifin tam adı Takiyyüddîn Ebu's-Safâ Ebû Bekr ibni Dâvûd ed-Dimeşkî es-Sâlihî el-Hanbelî el-Kadirî'dir.
Bu zatın birkaç tâne eseri olmakla birlikte en meşhurlarından biri ''ed-Dürrü'l münteka'l-merfû' fî evrâdi'l-yevmi ve'lleyle ve'l-üsbû'' adlı eseridir.
Bu eser müellifin mahdûmu olan Abdurrahmân ibni Ebî Bekr (Rahimehullah) tarafından ''Tuhfetü'l-'ubbâd ve edilletü'l-evrâd'' adıyla mufassalen şerhedilmiştir.
Ben bu eserlerin de mahtût nüshalarını temîn edip sizler için hazırladığım ''Ezkâr ve De'avât Külliyâtı''nda bunlardan nakiller yapmaktayım.
Bu eseri, kendisinden haberdâr olmamıza vesîle olan Büyük Şeyh Efendimiz ve velî nîmetimiz es-Seyyid Muhammed İsmet Ğarîbullâh (Kuddise Sirruhû) Hazretleri'nin rûhâniyetlerine ithâf etmiş bulunmaktayım.
Dolayısıyla Allâh-u Te'âlâ rûhâniyetini haberdâr eyleyip cümlemizi dünyâda himmetine, âhirette şefâatlerine nâil eylesin.
Allâh-u Te'âlâ ebedî olan âhiret hayâtımıza göre çok kısa olan şu dünyâda cümlemizi âmâl-i sâlihaya muvaffak eyleyip cennetiyle ve cemâliyle şerefyâb eylesin. Âmîn!
10 Muharrem 1441 / 9 Eylül 2019

İncelemeler

Henüz yorum yapılmadı.

“Adabül Mürid Vel Murad ve Adabüs Sahbeti ve Husnüz zanni Fil İhvan” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Adabül Mürid Vel Murad ve Adabüs Sahbeti ve Husnüz zanni Fil İhvan
Kıymetli okurlarım! Elinizdeki bu eser; evvelden beri Büyük Şeyh Efendi es-Seyyid Muhammed Mustafâ İsmet Ğarîbullâh (Kuddise Sirruhû)nun ''Risale-i Kudsiyye''nde ismini, müellifinin adını ve medhiyesini gördüğümüz fakat kendisine muttalî olamadığımız bir eser idi.
Bu fakir bu eseri bulmak için çok heves ettiysem de yoğun çabalarımıza rağmen ilk başta buna muvaffak olamamıştık.
Daha sonraki araştırmalarımızda bu eserin Suûdî Arabistan'da ve Mısır'da olduğuna vâkıf olduk fakat oralardaki nüshalar henüz dijital ortama aktarılmadığından onları almaya muvaffak olamadık.
Ardından araştırmalarımıza devâm ederken bu eserin Almanya'daki Leipzig Üniversitesi'nde bir nüshasının olduğunu öğrenince eseri oranın kütüphânesinden temîn edip Arapça olarak tahkîkine ve neşrine elhamdülillâh muvaffak olduk ki bu çalışma ile Mustafâ İsmet Ğarîbullâh (Kuddise Sirruhû)nun medhettiği bu eser ilk defâ basılmış olmaktadır. Sonsuz ve nihâyetsiz hamdler bizlere rahmet olarak inzâl buyurduğu Kur'ân-ı Kerîm'inde :
وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًاۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولً
''Yer(yüzünde)de kibirlice yürüme. Şüphesiz ki sen (ne kadar güçlü ve sağlam bir şekilde ayağını bassan da) aslâ yerde bir yarık açamazsın, (ne kadar kasılsan da) uzunluk bakımından dağlara da kesinlikle erişemezsin.'' (el-İsrâ Sûresi: 37) buyurarak bizlere yürürken dahî edebi gözetmenizi emreden Allâh-u Te'âlâ'ya mahsustur.
Bî-had salât-ü selâmlar:
مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ َأَدَبٍ حَسَنٍ
 ''Hiçbir baba evlâdına güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermemiştir.'' (et-Tirmizî, es-Sünen, el-Birru ve's-Sıla:33, rakam:1952, 4/338) buyurarak edep ve hayânın ehemmiyetine dikkat çeken Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz'in, onun Ehl-i Beyti'nin ve sahâbesinin üzerine olsun.
Kıymetli okurlarım! Elinizdeki bu eser; evvelden beri Büyük Şeyh Efendi es-Seyyid Muhammed Mustafâ İsmet Ğarîbullâh (Kuddise Sirruhû)nun ''Risale-i Kudsiyye''nde ismini, müellifinin adını ve medhiyesini gördüğümüz fakat kendisine muttalî olamadığımız bir eser idi.
Bu fakir bu eseri bulmak için çok heves ettiysem de yoğun çabalarımıza rağmen ilk başta buna muvaffak olamamıştık.
Daha sonraki araştırmalarımızda bu eserin Suûdî Arabistan'da ve Mısır'da olduğuna vâkıf olduk fakat oralardaki nüshalar henüz dijital ortama aktarılmadığından onları almaya muvaffak olamadık.
Ardından araştırmalarımıza devâm ederken bu eserin Almanya'daki Leipzig Üniversitesi'nde bir nüshasının olduğunu öğrenince eseri oranın kütüphânesinden temîn edip Arapça olarak tahkîkine ve neşrine elhamdülillâh muvaffak olduk ki bu çalışma ile Mustafâ İsmet Ğarîbullâh (Kuddise Sirruhû)nun medhettiği bu eser ilk defâ basılmış olmaktadır.
Mustafâ İsmet Ğarîbullâh (Kuddise Sirruhû) bu eseri ve müellifini ''Risâle-i Kudsiyye'' isimli eserinin 387. beytinde (sh:88) şöyle medhetmektedir.                                   ''Ebû Bekr ibni Şeyh Sâlih Dâvûd, Hanbelî'dir bu zât bir bahr-i Ma'bûd. Kitabı 'Âdâbü'l-Mürîdîn' te'lîfî mevcûd,  Bu bahs oldî zelîle anda meşhûd. İbadet sır olup Hakk'a gidelim,              Cemâli bâ kemâle seyr idelim.''
Görüldüğü üzere; Mustafâ İsmet Ğarîbullâh (Kuddise Sirruhû) eserin müellifi hakkında ''Bahr-i Ma'bûd'' yâni ''İbâdet olunmayı hak eden Allâh-u Te'âlâ'nın deryâsı'' tâbirini kullanmıştır ki bu zât Ebû Bekr İbni Dâvûd el-Hanbelî es-Salihî (Rahimehullâh)tır.
Terceme-i hâlinden kısaca bahsetmek gerekirse; müellifin tam adı Takiyyüddîn Ebu's-Safâ Ebû Bekr ibni Dâvûd ed-Dimeşkî es-Sâlihî el-Hanbelî el-Kadirî'dir.
Bu zatın birkaç tâne eseri olmakla birlikte en meşhurlarından biri ''ed-Dürrü'l münteka'l-merfû' fî evrâdi'l-yevmi ve'lleyle ve'l-üsbû'' adlı eseridir.
Bu eser müellifin mahdûmu olan Abdurrahmân ibni Ebî Bekr (Rahimehullah) tarafından ''Tuhfetü'l-'ubbâd ve edilletü'l-evrâd'' adıyla mufassalen şerhedilmiştir.
Ben bu eserlerin de mahtût nüshalarını temîn edip sizler için hazırladığım ''Ezkâr ve De'avât Külliyâtı''nda bunlardan nakiller yapmaktayım.
Bu eseri, kendisinden haberdâr olmamıza vesîle olan Büyük Şeyh Efendimiz ve velî nîmetimiz es-Seyyid Muhammed İsmet Ğarîbullâh (Kuddise Sirruhû) Hazretleri'nin rûhâniyetlerine ithâf etmiş bulunmaktayım.
Dolayısıyla Allâh-u Te'âlâ rûhâniyetini haberdâr eyleyip cümlemizi dünyâda himmetine, âhirette şefâatlerine nâil eylesin.
Allâh-u Te'âlâ ebedî olan âhiret hayâtımıza göre çok kısa olan şu dünyâda cümlemizi âmâl-i sâlihaya muvaffak eyleyip cennetiyle ve cemâliyle şerefyâb eylesin. Âmîn!
10 Muharrem 1441 / 9 Eylül 2019
Bugün kişi
bu ürüne baktı.

Alışveriş Sepetiniz