preloader image

TÜM KATEGORİLER

Çörek Otu Mucizesi ve Şifa Duaları

17,50 TL 8,75 TLKDV
DAHİL
%50

-
Adet
+
  • Kazancınız: 8,75 TL
  • Ürün Durumu: Yeni
Yayınevi:Arifan Yayınları
ISBN:9786054215072
Baskı Dili:Türkçe
Sayfa Sayısı:96 Sayfa
Çörek Otu Mucizesi ve Şifa Duaları
Şâfî (Şifâ Verici) ism-i şerîfinin sâhibi olan Allâh-u Te‘âlâ’ya nihâyetsiz hamd-ü se-nâlardan, “Allâh-u Te‘âlâ her ne dert indirdiyse, mutlaka onun için bir devâ indirmiştir. Ey Allâh’ın kulları ilacınızı arayın!” buyuran Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e ve onun bu buyruğu gereği tedâvîye önem veren âl-i ashâbına, hastalıklar ve ilaçlar sayısınca salât-ü selamdan sonra:
Bu küçük risâle Tıbb-ı Nebevî’de yer alan şifâlı yiyecek ve içeceklerin en önemlisi ve faydalısı bulunan “Habbe-i sevdâ” (siyah tâne- çörek otu) hakkında vârid olan hadîs-i şerîfleri ve bu hadîs-i şerîflerin şerhlerinde zikredilen kullanım terkiplerini cem etme bakımından bu hususta kaleme alınmış Türkçe eserlerin en câmi‘iyyetlisi olma özelliğine sâhiptir.
Bu arada duâ ve zikir cânibi de ihmal edilmesin diye özel bir bölümde şifâ âyetleri ve duâları zikredilmiştir.
Allâh-u Te‘âlâ bu eserde yazılanlardan istifâde ederek maddî ve mânevî şifâlara kavuşmayı tüm okurlarımıza ve sevdiklerine nasîb-ü müyesser eylesin. Âmîn!
Çörek Otu Mucizesi ve Şifa Duaları
ÇÖREK OTUNUN HER DERDE DEVÂ OLDUĞU
“Buhârî Şerhi”nde zikredildiğine göre bâzı âlimler: “Bitkilerden hiçbirinin tabiatında bütün tabiatlara uygun düşecek tüm özellikleri toplama kābiliyeti bulunmadığı için: “Çörek otu her derde devâdır” kavl-i nebevîsi, “Ken-disinden husûsî mânâ kastedilen umûmî ifâde” olarak değerlendirilebilir.
Buna göre çörek otu rutûbetten meydana gelen dertlerin tümüne devâ olarak görülebilir” demişlerse de, Şeyh Ebû Muhammed ibni Ebî Cemre (Rahimehullâh) bu görüşü reddederek:
“İnsanlar bu hadîs-i şerîf hakkında çok söz söylemiş ve bu hadîs-i şerîfte geçen umûmî ifâ- deyi özelleştirerek bu konudaki hükmü tıp ve tecrübe ehlinin görüşüne havâle etmişlerdir, fakat bu fikrin yanlışlığı gizli değildir.
Çünkü biz ilimlerinin geneli, zann-ı gâli- be (ağır basan düşünceye) mebnî olan tec- rübeye dayalı tıp ehlinin sözünü doğru kabul edeceğimize, nefsinin arzusundan konuşmayan Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)i tasdik etsek daha uygun olmaz mı?!” demiştir.
İbni Ebî Cemre (Rahimehullâh)ın bu görüşü yerindedir, nitekim çörek otunun tek başına kullanılması, her derde devâ olmasa bile, başka şeylere katılarak kullanılması hâlinde her derde devâ olacağı kesindir ki, bu durumda hem hadîs-i şerîfin umûmî mânâsı korunmuş, hem de hadîs-i şerîfin zâhirî ifâdesinden dışarı çıkılmamış olur. (İbni Hacer el-Askalânî, Fethu’l-Bârî, Tıbb:7, no:5687-5688, 10/152)
Çörek otu hakkında inceleme yapan bir çok âlim ve yazar, çörek otunun bedenin kendi kendini tedâvi etmesini sağlayan bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, vücuttaki iltihabı giderdiğini ve çörek otu ihtivâ eden bir ortamda mikropların gelişme imkânı bulamadığını açık- lamışlardır ki, böylece çörek otunun her derde devâ olduğu ilmen de kanıtlanmıştır.  (Hassân Şem- sî Paşa, eş-Şifâ bi’l habbeti’s-sevdâ, sh:18)
Çörek Otu Mucizesi ve Şifa Duaları
Şâfî (Şifâ Verici) ism-i şerîfinin sâhibi olan Allâh-u Te‘âlâ’ya nihâyetsiz hamd-ü se-nâlardan, “Allâh-u Te‘âlâ her ne dert indirdiyse, mutlaka onun için bir devâ indirmiştir. Ey Allâh’ın kulları ilacınızı arayın!” buyuran Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e ve onun bu buyruğu gereği tedâvîye önem veren âl-i ashâbına, hastalıklar ve ilaçlar sayısınca salât-ü selamdan sonra:
Bu küçük risâle Tıbb-ı Nebevî’de yer alan şifâlı yiyecek ve içeceklerin en önemlisi ve faydalısı bulunan “Habbe-i sevdâ” (siyah tâne- çörek otu) hakkında vârid olan hadîs-i şerîfleri ve bu hadîs-i şerîflerin şerhlerinde zikredilen kullanım terkiplerini cem etme bakımından bu hususta kaleme alınmış Türkçe eserlerin en câmi‘iyyetlisi olma özelliğine sâhiptir.
Bu arada duâ ve zikir cânibi de ihmal edilmesin diye özel bir bölümde şifâ âyetleri ve duâları zikredilmiştir.
Allâh-u Te‘âlâ bu eserde yazılanlardan istifâde ederek maddî ve mânevî şifâlara kavuşmayı tüm okurlarımıza ve sevdiklerine nasîb-ü müyesser eylesin. Âmîn!
Çörek Otu Mucizesi ve Şifa Duaları
ÇÖREK OTUNUN HER DERDE DEVÂ OLDUĞU
“Buhârî Şerhi”nde zikredildiğine göre bâzı âlimler: “Bitkilerden hiçbirinin tabiatında bütün tabiatlara uygun düşecek tüm özellikleri toplama kābiliyeti bulunmadığı için: “Çörek otu her derde devâdır” kavl-i nebevîsi, “Ken-disinden husûsî mânâ kastedilen umûmî ifâde” olarak değerlendirilebilir.
Buna göre çörek otu rutûbetten meydana gelen dertlerin tümüne devâ olarak görülebilir” demişlerse de, Şeyh Ebû Muhammed ibni Ebî Cemre (Rahimehullâh) bu görüşü reddederek:
“İnsanlar bu hadîs-i şerîf hakkında çok söz söylemiş ve bu hadîs-i şerîfte geçen umûmî ifâ- deyi özelleştirerek bu konudaki hükmü tıp ve tecrübe ehlinin görüşüne havâle etmişlerdir, fakat bu fikrin yanlışlığı gizli değildir.
Çünkü biz ilimlerinin geneli, zann-ı gâli- be (ağır basan düşünceye) mebnî olan tec- rübeye dayalı tıp ehlinin sözünü doğru kabul edeceğimize, nefsinin arzusundan konuşmayan Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)i tasdik etsek daha uygun olmaz mı?!” demiştir.
İbni Ebî Cemre (Rahimehullâh)ın bu görüşü yerindedir, nitekim çörek otunun tek başına kullanılması, her derde devâ olmasa bile, başka şeylere katılarak kullanılması hâlinde her derde devâ olacağı kesindir ki, bu durumda hem hadîs-i şerîfin umûmî mânâsı korunmuş, hem de hadîs-i şerîfin zâhirî ifâdesinden dışarı çıkılmamış olur. (İbni Hacer el-Askalânî, Fethu’l-Bârî, Tıbb:7, no:5687-5688, 10/152)
Çörek otu hakkında inceleme yapan bir çok âlim ve yazar, çörek otunun bedenin kendi kendini tedâvi etmesini sağlayan bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, vücuttaki iltihabı giderdiğini ve çörek otu ihtivâ eden bir ortamda mikropların gelişme imkânı bulamadığını açık- lamışlardır ki, böylece çörek otunun her derde devâ olduğu ilmen de kanıtlanmıştır.  (Hassân Şem- sî Paşa, eş-Şifâ bi’l habbeti’s-sevdâ, sh:18)
Bugün kişi
bu ürüne baktı.

Alışveriş Sepetiniz