preloader image

TÜM KATEGORİLER

En Büyük Dua Kitabı Havas ve Esrarı

150,00 TL 75,00 TLKDV
DAHİL
%50

-
Adet
+
  • Kazancınız: 75,00 TL
  • Ürün Durumu: Yeni
  • En geç 21 Şubat Cuma günü kargoya verilir
Tercüme:Mustafa Varlı
Yazar:Seyyid İbrahim Halid Eyyübi
Yayınevi:Esma Yayınları
ISBN:9789759281229
Baskı Dili:Türkçe
Sayfa Sayısı:715 Sayfa
Cilt Tipi:Ciltli
Kağıt Cinsi:Kitap Kağıdı
En Büyük Dua Kitabı Havas ve Esrarı
Bismillahirrahmanirrahim
"Elhamdü lillahi Rabbil'âlemin. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin hâtemil enbiyâi vel mürselîn. Ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain."
Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim, Din günü­nün sahibi olan Allahtı Teâlâ(c.c.)’ya; salat ve selam; Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendi­miz Aleyhissalatu ve’s-selam’a, temiz ehli beytine, asha­bına ve bütün ehli İslâm ve bütün mümin kullarına olsun.
Yaratıcı ve yaratılmışların arasındaki ilişkiyi, bağı, his ve duyguları, sevgi muhabbet ve aşkların ifadesi ne ile­dir? Yaratılmışların canlı olanlarından bitkilere dek baktı­ğımızda her an, her lahza yaratıcısına şükretmenin haz­zını zikrederek yaşadığını duymaktayız ve hissetmekte­yiz. Hatta öyle anları olur ki bitki, nebatat âleminin göz­yaşlarını ta toprağa kadar ulaştırır, toprakta bu gözyaşların ne için aktığını bütün benliğiyle Rabbine olan aşkın ifadesindeki hazzı duyar. Toprakta görevini yaptığına şahid olur. Böylece toprak bitkiye olan hizmetinin karşılığını alır adeta.
Aynı şekilde cansız dediğimiz şu dağlar taşlar kısaca tabiatın hepsi mahluk olduğunun şuuru içindedir, sanki kendisine verilmiş olan o ulvi görevi, yani canlılara hiz­met etmeyi Allaha (c.c.) ibadet aşkıyla yaptığının bilin­cindedir.
O aşkın tadını Allahın kullarına hizmet etmekle o tat alınır.
Yine canlıların eşrefi mahluku olan insan ilahi iradenin kendisine verdiği akıl dediğimiz bir varlıkla yaratıcısını bulma sevdasına düşmesi, sahibini arama aşkına kapıl­ması, yaratılmış ve yaratıcı ilişkisinin en güzel ifadesidir.
Eşrefi mahluk olan insan ilahi iradenin tesiriyle kendi eksenindeki olaylar neticesinde ezelde elestu bezmindeki sözü hatırlayarak ahdini yerine getirmek için yollar aramaktadır. İşte bu yolları ifadelendirerek sevgiyi, aşkı, muhabbeti kelimelere, sözlere döken yüzlerce aşıkın ar­zu ettiği şey sadece ve sadece o güzel mevlamızın tadı­nı tatmak. O lezzeti alan başka şey aramaz, çünkü gö­ren göz onu anlar ve bilir.
Yine eşrefi mahluk olan insanın inanmışı, iman etmiş, teslim olmuş olmanın lezetini yaşarken, bunun daha gü­zelini istemektedir. Bu güzellikleri de elbette bu kainatın sahibi; Peygamberi vasıtasıyla biz kullara bildirmiştir. Bü­tün bunları yani sevgi ve muhabbeti şu güzel emri ilahi ile bildirmiştir.
Allah (c.c.) Ali İmran suresi ayet 31 ’de:"(Ya Muhammed) De ki: Eğer siz Allahı seviyorsanız bana uyun ki Allahu Teâlâ da sizi sevsin ve günahlarınızı mağfi­ret etsin, yarlığasın. Allah (c.c.) çok mağfiret ve rah­met edici, esirgeyicidir.
Yine Ali Imran suresi ayet 32’de: Yine de ki: Allah ve Resulüne itaat edin eğer yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah yüz çevirenleri sevmez."
İşte itaat edene, sevene, emirlerini ve yasaklarını ha­yatına tatbik etmek suretiyle bunu gösterene Allah (c.c.) ruhlarında o lezzetlerin yollarını gösterir. Sonra da bu haz ve manevi lezzet kelimelerde yerini bulur. İşte eliniz­de bulunan bu eserde bunu yaşamanız mümkün olabilir. İlk insan Hz. Adem son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.)’e, efendimizden günümüze ferd ve toplum olarak gönüllerin ilahi yakarışlarını, his ve duygularını elinizdeki bu eserde bulmanız mümkündür. Siz kıymetli okurlarımı­za hasis ve kıskanç insanların yapmış oldukları sihir, bü­yü, nazar ve muhabbetle ilgili bütün yapılması elzem olan her türlü şifa ile ilgili ayet, vefk ve tılısımlarla, örnek­lerle takviye etmiş bulunmaktayım. İnşallah sizlere bir nebze de olsa madden ve manen yararlı olursam ne mutlu bana.
EN BÜYÜK DUA KİTABI
Ben de sizler gibi bu toprağın bağrından sîzlerin için­den gelen, sizler gibi bir hak ve hakikat yoluna kendisini adamış bir insan olarak bu fani dünyada hayatımı idame etmekteyim.
Hamd yüce Allah’a, bana Allah gerek cihan kâr et­mez, benim gönlüm didar ister, eğlenmez.
Sizlere son cümlemi söylerken bir hak dostunun, bir ulu hakakın veciz sözleriylebağlılığını ifade eden şu cümleler dökülüyor dilinden:
Padişah-ı Alem olmak bir kuru gavgâ imiş,
Bir veliye bende olmak cümleden A’lâ imiş
Allah bizleri de bu şu’ura erdirsin. Amin.
Sevgili okurlarım, merakım ve mesleğim dolayısiyle nice kitaplar karıştırdım, nice usdatlar dinledim. Bizlere miras bırakan kıymetli usdatlarıma yüce Mevladan ölenlere rahmet, hayatta olanlara da uzun ömürler diler; feyiz ve bereketlerinden biz acizlerin faydalaması dile­ğiyle. Kardeşlerim, değişik konular üzerinde durarak bir çok konula­rı siz okurlarıma hazır yenilir bir lokma haline getirdim. Bu kitabımda veya diğer kitaplarımda ki amacım siz meraklı okurlarıma merakınız mucibince her türlü hacet ve isteğinize cevap verecek şekilde bilgi­ler hazırlamış bulunmaktayım. Sizlere manen ve madden yardımda bulunmak üzere istifadelerinize sunmuş bulunmaktayım.
Bu kitabımın içinde bir çok kıymetli Dua ve şifa kalemleri bulun­maktadır. Bunların her biri bilinmeyen manevi bir silahdır. Her kim ki bu silahı yanlış kullanır, kendisine faide başkalarına veya haksız ye­re bir mazluma zarar verme niyetiyle bu işlemleri kullanan okurları­ma bizleri yoktan var eden Rabbimizin azabının ağır olacağını bir kez daha hatırlatır böyle bir fiiliyatta bulunmak isteyenlerin suçlarının hiçbir zaman Mevla katına değerlendirip ceza ve mükafatı Mevlanın vereceğini unutmamalarını tavsiye ederim.
Kıymetli okurlarım bu gibi konulardan iyi bir netice alabilmek için yüce Mevlamıza karşı günahsız olarak yönelelim. Tevbesiz arzu ve istekde bulunmayalım. Büyük üstatlarımıza güzel bir münacat ve Fa­tihayı şerifle yad edelim. Ben acizin gönül dostu olarak ona da bir hayır dua ile yad ederek nice yararlı hizmette bulunmamın devamı­nı dileyen siz okurlarıma yüce Rabbimin rızasına uygun, hayra yö­nelik işlerinde başarı dileklerimi samimiyetimle yüce Mevlaya arz ey­lerim.
Bu kitapta özellikle üzerinde bulunup çalışmış olduğum "Seyyid İbrahim Halid Eyyubi” (Gaffarallahu Zunubehu) Hazretlerinin eserle­rinden faydalandığım bu zatın ruhuna bir Fatiha ile yad etmenizi is­tirham eylerim.
Yine sizlerin Yüce Mevlaya halisane yaklaşmanız için sizlere tavsiyem şudur ki; istihare etmeden bir şeye kalkışmayınız, istihare Rabbimize açılan bir penceredir. İşte bu minval üzere çalışan kamil bir insan için bu yolun ibtidayi de ve ahiride mevlaya gider. Saygı de­ğer okurlarım her kapının bir helayıkı vardır, vakti gelince kapatır iş­te Yüce Mevlamızın kapısının hiç bir zamankapanmayacağını siz okurlarıma hatırlatmak isterim. Bu yolda Tevfik Allah'tan ve takdir siz okurlarımdan. Hepimizi Cenabı Mevla kendi merhametiyle acısın ve muhafaza eylesin amin.
EN BÜYÜK DUA KİTABI
KİTABI ESMA 99 FİHRİSTİ
Mühim Bir Hatırlatma 4
Kitaba Giriş ve Önsöz 5
Dua’nın Ehemmiyeti ve Fazileti 8
28 Peygamberin İsimleri ve Mahraçları 526-527
35 Besmeleyi Şerif 139
72 Türlü Sihir ve Büyüyü Bozmak İçin 474
114 Sûrenin Sır ve Hikmeti Hakkında 643
1000 Yıllık Bedduayı Kaldıran Dua 471
A
Adamın Evledı Olmasa 99
Ağır Hastalık 622
Ağrı ve Sızılar İçin Okunacak ayetler 310
Ağzı Tutulsa Yani Dili ve Dişi Kitlense 622
Ağzını Bağlamak İçin 385
Ahidname Duası 118/119
Ahiyyen Şerahiyyen Zikri Şerifi 273
Asaksak Eşi Olanlar İçin 539
Aksırınca Dua 280
Akşam ve Sabah Okunacak Dua 145
Allahumme Salli ve Barik 671/672
Ameller Ancak Kelime-i Tevhidle Kabul Olur 328
Amenerresulu 113
Amentü billahi 674
Amentübillahi 143
Amme Sûresi 57/58
Arka Ağrısı İçin 601
Aşıklık İçin 207
Aşılklık İçin 579
At İçin Dua 572
At Sıraca Olsa 595
Avret (Kadın) Dilini Bağlamk İçin 579
Avret Erinden Kaçsa 621
Avret Hamile Olmak İçin 608
Avret Hamile Olmak İçin 615
Avretin Sütü Gelmese 614
Avretini Sevmese 637
Ayetel Kürsi 6733
Ayetel Kürsi 115
Ayrılık İçin 554
Azameti Büyük Esmalar 53
B
Bakanın Evlatına Bakınca Duası 266
Bağlı Çözmek İçin 612
Bağlı Erkeği Çözmek İçin 511
Bağlı İçin 614
Bağlı Kimse İçin 573/574
Bağlı Kimseyi Çözmek İçin 574
Bağlı Kişi İçin 570
Bağlı Olanlar İçin 508
Bağlıyı Çözmek İçin , 570
Bahtı Kapalı Kadınlar İçin 617
Bal Tefsiri 233
Barıştırmak İçin 618
Baş Ağrısı İçin 547
Baş Ağrısı İçin 613
Baş Ağrısı İçin 568
Baş Ağrısı İçin 605
Baş Ağrısı İçin 609
Başa Gelen Beladan Hakka Sığınma 431
Behçet Hastalığı İçin 496
Bel Ağrısı İçin 595
Bereket ve Karınca Duası 136
Besmelenin Sır ve Hikmeti Hakkında 643
Beş Vakit Namazda Okunacak Kısa Sûreler 657
Beş Vakit Namazın Cetveli 565
Bir Avret Oğlan Eylemese 581
Bir Avretin Memesi Şişse 581
Bir Güçlükle Karşılaşınca Dua 675
Bir Günün Zikrinde Üstün Teşbih 287
Bir Hastanın İyi Olup Olmadığını Öğrenmek İçin 560
Bir Kadın Hamile Olmasa 582
Bir Kadın Kocasını Erini Sevmese 604
Bir Kadının Sütü Olmasa 597
Bir Kimsede Büyü Olup Olmadığını Öğrenmek İçin 555
Bir Kimsenin Şehvetini Bağlamak İçin 476
Bir Kimseye Havale Göndermek İçin 523
Bir Kızın Kısmetinin Açılması İçin 492
Bir Mülkün veya Bir Şeyin Satılması İçin 383
Bir Nevi Ruh veya Bir Kimseyi Davet Etmek İçin 523
Bir Yetkiliden Korkunca Dua 277
Birbirine Karşı Bağlı Olan Eşler İçin 320
Boğaz Ağrısı İçin 595
Borç Sıkıntısından ve Borçtan Kurtaran Dua 448
Borçdan Kurtulma Duası 277
Borçlu Olanların Duası 456
Boyun Ağrısı İçin 295
Böbrek Hastalığı İçin 516
Bu Duada Ecri Kebir Vardır 148
Buğuz ve Adavet İçin 630
Burçlar ve Saatleri 693
Burnu Kanayana Dua 601
Büyü Bozmak İçin 535
Büyü Bozmak İçin 531
Büyü ve Sihir Bozmak İçin 324
C
Cazılık Batıl Olmak İçin Bozmak İçin 622
Cebrail Duası Budur 254
Cehennem Ateşinden Azat Olmak İçin 459
Cehennemden Beraat Duası 59
Cehennemden Beraat Duası 316
Cehennemden Halas Duası 142
Celbi Getirmek İçin 528
Celbi Muhabbet 257/528/530
Celbi Muhabbet İçin 477/478/479/481/484
Celbi Muhabbet İçin 550/551
Celbi Muhabbet İçin 321
Celbi Muhabbet İçin 381
Celbi Muhabbet İçin 497
Celbi Rızık 556
Celbi Rızık İçin 642
Celp ve Muhabbet İçin 541

İncelemeler

Henüz yorum yapılmadı.

“En Büyük Dua Kitabı Havas ve Esrarı” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

En Büyük Dua Kitabı Havas ve Esrarı
Bismillahirrahmanirrahim
"Elhamdü lillahi Rabbil'âlemin. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin hâtemil enbiyâi vel mürselîn. Ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain."
Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim, Din günü­nün sahibi olan Allahtı Teâlâ(c.c.)’ya; salat ve selam; Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendi­miz Aleyhissalatu ve’s-selam’a, temiz ehli beytine, asha­bına ve bütün ehli İslâm ve bütün mümin kullarına olsun.
Yaratıcı ve yaratılmışların arasındaki ilişkiyi, bağı, his ve duyguları, sevgi muhabbet ve aşkların ifadesi ne ile­dir? Yaratılmışların canlı olanlarından bitkilere dek baktı­ğımızda her an, her lahza yaratıcısına şükretmenin haz­zını zikrederek yaşadığını duymaktayız ve hissetmekte­yiz. Hatta öyle anları olur ki bitki, nebatat âleminin göz­yaşlarını ta toprağa kadar ulaştırır, toprakta bu gözyaşların ne için aktığını bütün benliğiyle Rabbine olan aşkın ifadesindeki hazzı duyar. Toprakta görevini yaptığına şahid olur. Böylece toprak bitkiye olan hizmetinin karşılığını alır adeta.
Aynı şekilde cansız dediğimiz şu dağlar taşlar kısaca tabiatın hepsi mahluk olduğunun şuuru içindedir, sanki kendisine verilmiş olan o ulvi görevi, yani canlılara hiz­met etmeyi Allaha (c.c.) ibadet aşkıyla yaptığının bilin­cindedir.
O aşkın tadını Allahın kullarına hizmet etmekle o tat alınır.
Yine canlıların eşrefi mahluku olan insan ilahi iradenin kendisine verdiği akıl dediğimiz bir varlıkla yaratıcısını bulma sevdasına düşmesi, sahibini arama aşkına kapıl­ması, yaratılmış ve yaratıcı ilişkisinin en güzel ifadesidir.
Eşrefi mahluk olan insan ilahi iradenin tesiriyle kendi eksenindeki olaylar neticesinde ezelde elestu bezmindeki sözü hatırlayarak ahdini yerine getirmek için yollar aramaktadır. İşte bu yolları ifadelendirerek sevgiyi, aşkı, muhabbeti kelimelere, sözlere döken yüzlerce aşıkın ar­zu ettiği şey sadece ve sadece o güzel mevlamızın tadı­nı tatmak. O lezzeti alan başka şey aramaz, çünkü gö­ren göz onu anlar ve bilir.
Yine eşrefi mahluk olan insanın inanmışı, iman etmiş, teslim olmuş olmanın lezetini yaşarken, bunun daha gü­zelini istemektedir. Bu güzellikleri de elbette bu kainatın sahibi; Peygamberi vasıtasıyla biz kullara bildirmiştir. Bü­tün bunları yani sevgi ve muhabbeti şu güzel emri ilahi ile bildirmiştir.
Allah (c.c.) Ali İmran suresi ayet 31 ’de:"(Ya Muhammed) De ki: Eğer siz Allahı seviyorsanız bana uyun ki Allahu Teâlâ da sizi sevsin ve günahlarınızı mağfi­ret etsin, yarlığasın. Allah (c.c.) çok mağfiret ve rah­met edici, esirgeyicidir.
Yine Ali Imran suresi ayet 32’de: Yine de ki: Allah ve Resulüne itaat edin eğer yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah yüz çevirenleri sevmez."
İşte itaat edene, sevene, emirlerini ve yasaklarını ha­yatına tatbik etmek suretiyle bunu gösterene Allah (c.c.) ruhlarında o lezzetlerin yollarını gösterir. Sonra da bu haz ve manevi lezzet kelimelerde yerini bulur. İşte eliniz­de bulunan bu eserde bunu yaşamanız mümkün olabilir. İlk insan Hz. Adem son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.)’e, efendimizden günümüze ferd ve toplum olarak gönüllerin ilahi yakarışlarını, his ve duygularını elinizdeki bu eserde bulmanız mümkündür. Siz kıymetli okurlarımı­za hasis ve kıskanç insanların yapmış oldukları sihir, bü­yü, nazar ve muhabbetle ilgili bütün yapılması elzem olan her türlü şifa ile ilgili ayet, vefk ve tılısımlarla, örnek­lerle takviye etmiş bulunmaktayım. İnşallah sizlere bir nebze de olsa madden ve manen yararlı olursam ne mutlu bana.
EN BÜYÜK DUA KİTABI
Ben de sizler gibi bu toprağın bağrından sîzlerin için­den gelen, sizler gibi bir hak ve hakikat yoluna kendisini adamış bir insan olarak bu fani dünyada hayatımı idame etmekteyim.
Hamd yüce Allah’a, bana Allah gerek cihan kâr et­mez, benim gönlüm didar ister, eğlenmez.
Sizlere son cümlemi söylerken bir hak dostunun, bir ulu hakakın veciz sözleriylebağlılığını ifade eden şu cümleler dökülüyor dilinden:
Padişah-ı Alem olmak bir kuru gavgâ imiş,
Bir veliye bende olmak cümleden A’lâ imiş
Allah bizleri de bu şu’ura erdirsin. Amin.
Sevgili okurlarım, merakım ve mesleğim dolayısiyle nice kitaplar karıştırdım, nice usdatlar dinledim. Bizlere miras bırakan kıymetli usdatlarıma yüce Mevladan ölenlere rahmet, hayatta olanlara da uzun ömürler diler; feyiz ve bereketlerinden biz acizlerin faydalaması dile­ğiyle. Kardeşlerim, değişik konular üzerinde durarak bir çok konula­rı siz okurlarıma hazır yenilir bir lokma haline getirdim. Bu kitabımda veya diğer kitaplarımda ki amacım siz meraklı okurlarıma merakınız mucibince her türlü hacet ve isteğinize cevap verecek şekilde bilgi­ler hazırlamış bulunmaktayım. Sizlere manen ve madden yardımda bulunmak üzere istifadelerinize sunmuş bulunmaktayım.
Bu kitabımın içinde bir çok kıymetli Dua ve şifa kalemleri bulun­maktadır. Bunların her biri bilinmeyen manevi bir silahdır. Her kim ki bu silahı yanlış kullanır, kendisine faide başkalarına veya haksız ye­re bir mazluma zarar verme niyetiyle bu işlemleri kullanan okurları­ma bizleri yoktan var eden Rabbimizin azabının ağır olacağını bir kez daha hatırlatır böyle bir fiiliyatta bulunmak isteyenlerin suçlarının hiçbir zaman Mevla katına değerlendirip ceza ve mükafatı Mevlanın vereceğini unutmamalarını tavsiye ederim.
Kıymetli okurlarım bu gibi konulardan iyi bir netice alabilmek için yüce Mevlamıza karşı günahsız olarak yönelelim. Tevbesiz arzu ve istekde bulunmayalım. Büyük üstatlarımıza güzel bir münacat ve Fa­tihayı şerifle yad edelim. Ben acizin gönül dostu olarak ona da bir hayır dua ile yad ederek nice yararlı hizmette bulunmamın devamı­nı dileyen siz okurlarıma yüce Rabbimin rızasına uygun, hayra yö­nelik işlerinde başarı dileklerimi samimiyetimle yüce Mevlaya arz ey­lerim.
Bu kitapta özellikle üzerinde bulunup çalışmış olduğum "Seyyid İbrahim Halid Eyyubi” (Gaffarallahu Zunubehu) Hazretlerinin eserle­rinden faydalandığım bu zatın ruhuna bir Fatiha ile yad etmenizi is­tirham eylerim.
Yine sizlerin Yüce Mevlaya halisane yaklaşmanız için sizlere tavsiyem şudur ki; istihare etmeden bir şeye kalkışmayınız, istihare Rabbimize açılan bir penceredir. İşte bu minval üzere çalışan kamil bir insan için bu yolun ibtidayi de ve ahiride mevlaya gider. Saygı de­ğer okurlarım her kapının bir helayıkı vardır, vakti gelince kapatır iş­te Yüce Mevlamızın kapısının hiç bir zamankapanmayacağını siz okurlarıma hatırlatmak isterim. Bu yolda Tevfik Allah'tan ve takdir siz okurlarımdan. Hepimizi Cenabı Mevla kendi merhametiyle acısın ve muhafaza eylesin amin.
EN BÜYÜK DUA KİTABI
KİTABI ESMA 99 FİHRİSTİ
Mühim Bir Hatırlatma 4
Kitaba Giriş ve Önsöz 5
Dua’nın Ehemmiyeti ve Fazileti 8
28 Peygamberin İsimleri ve Mahraçları 526-527
35 Besmeleyi Şerif 139
72 Türlü Sihir ve Büyüyü Bozmak İçin 474
114 Sûrenin Sır ve Hikmeti Hakkında 643
1000 Yıllık Bedduayı Kaldıran Dua 471
A
Adamın Evledı Olmasa 99
Ağır Hastalık 622
Ağrı ve Sızılar İçin Okunacak ayetler 310
Ağzı Tutulsa Yani Dili ve Dişi Kitlense 622
Ağzını Bağlamak İçin 385
Ahidname Duası 118/119
Ahiyyen Şerahiyyen Zikri Şerifi 273
Asaksak Eşi Olanlar İçin 539
Aksırınca Dua 280
Akşam ve Sabah Okunacak Dua 145
Allahumme Salli ve Barik 671/672
Ameller Ancak Kelime-i Tevhidle Kabul Olur 328
Amenerresulu 113
Amentü billahi 674
Amentübillahi 143
Amme Sûresi 57/58
Arka Ağrısı İçin 601
Aşıklık İçin 207
Aşılklık İçin 579
At İçin Dua 572
At Sıraca Olsa 595
Avret (Kadın) Dilini Bağlamk İçin 579
Avret Erinden Kaçsa 621
Avret Hamile Olmak İçin 608
Avret Hamile Olmak İçin 615
Avretin Sütü Gelmese 614
Avretini Sevmese 637
Ayetel Kürsi 6733
Ayetel Kürsi 115
Ayrılık İçin 554
Azameti Büyük Esmalar 53
B
Bakanın Evlatına Bakınca Duası 266
Bağlı Çözmek İçin 612
Bağlı Erkeği Çözmek İçin 511
Bağlı İçin 614
Bağlı Kimse İçin 573/574
Bağlı Kimseyi Çözmek İçin 574
Bağlı Kişi İçin 570
Bağlı Olanlar İçin 508
Bağlıyı Çözmek İçin , 570
Bahtı Kapalı Kadınlar İçin 617
Bal Tefsiri 233
Barıştırmak İçin 618
Baş Ağrısı İçin 547
Baş Ağrısı İçin 613
Baş Ağrısı İçin 568
Baş Ağrısı İçin 605
Baş Ağrısı İçin 609
Başa Gelen Beladan Hakka Sığınma 431
Behçet Hastalığı İçin 496
Bel Ağrısı İçin 595
Bereket ve Karınca Duası 136
Besmelenin Sır ve Hikmeti Hakkında 643
Beş Vakit Namazda Okunacak Kısa Sûreler 657
Beş Vakit Namazın Cetveli 565
Bir Avret Oğlan Eylemese 581
Bir Avretin Memesi Şişse 581
Bir Güçlükle Karşılaşınca Dua 675
Bir Günün Zikrinde Üstün Teşbih 287
Bir Hastanın İyi Olup Olmadığını Öğrenmek İçin 560
Bir Kadın Hamile Olmasa 582
Bir Kadın Kocasını Erini Sevmese 604
Bir Kadının Sütü Olmasa 597
Bir Kimsede Büyü Olup Olmadığını Öğrenmek İçin 555
Bir Kimsenin Şehvetini Bağlamak İçin 476
Bir Kimseye Havale Göndermek İçin 523
Bir Kızın Kısmetinin Açılması İçin 492
Bir Mülkün veya Bir Şeyin Satılması İçin 383
Bir Nevi Ruh veya Bir Kimseyi Davet Etmek İçin 523
Bir Yetkiliden Korkunca Dua 277
Birbirine Karşı Bağlı Olan Eşler İçin 320
Boğaz Ağrısı İçin 595
Borç Sıkıntısından ve Borçtan Kurtaran Dua 448
Borçdan Kurtulma Duası 277
Borçlu Olanların Duası 456
Boyun Ağrısı İçin 295
Böbrek Hastalığı İçin 516
Bu Duada Ecri Kebir Vardır 148
Buğuz ve Adavet İçin 630
Burçlar ve Saatleri 693
Burnu Kanayana Dua 601
Büyü Bozmak İçin 535
Büyü Bozmak İçin 531
Büyü ve Sihir Bozmak İçin 324
C
Cazılık Batıl Olmak İçin Bozmak İçin 622
Cebrail Duası Budur 254
Cehennem Ateşinden Azat Olmak İçin 459
Cehennemden Beraat Duası 59
Cehennemden Beraat Duası 316
Cehennemden Halas Duası 142
Celbi Getirmek İçin 528
Celbi Muhabbet 257/528/530
Celbi Muhabbet İçin 477/478/479/481/484
Celbi Muhabbet İçin 550/551
Celbi Muhabbet İçin 321
Celbi Muhabbet İçin 381
Celbi Muhabbet İçin 497
Celbi Rızık 556
Celbi Rızık İçin 642
Celp ve Muhabbet İçin 541
Bugün kişi
bu ürüne baktı.

Alışveriş Sepetiniz