preloader image

TÜM KATEGORİLER

Hazreti Mehdi Muhakkak Gelecek Fakat Bu Yüzyılda Değil

20,00 TL 8,00 TLKDV
DAHİL
%60

-
Adet
+
  • Kazancınız: 12,00 TL
  • Ürün Durumu: Yeni
Yayınevi:Arifan Yayınları
ISBN:9786054215027
Baskı Dili:Türkçe
Sayfa Sayısı:256 Sayfa
Hazreti Mehdi Muhakkak Gelecek Fakat Bu Yüzyılda Değil
Allâhu Te‛âlâ’ya sonsuz hamdü senâlardan, Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e ve âli ashâbına sınırsız salâtü selamlardan sonra!
Onbeş yıl kadar önce bir külliye sohbetin de Hazreti Mehdî (Aleyhi’rRıdvân) ile alâkalı u zun bir konuşma yapmış ve bu konuyla alâkalı bir risâle telif edeceğime dâir bir vaatte bulun muştum. Sonra bu sözün peşine düşüp bunu ba na soranlar da olmuştu. Fakat diğer kitap telifle rimin yoğunluğu, hastalıklarımın çokluğu ve 28 Şubat sürecinde başıma gelen bunca felaket, bu sözümde durmamı bu güne kadar geciktirdi.
Ama Rabbime hamdolsun ki, bugün bu sözü îfâya beni muvaffak kıldı. Harun Yahya müstear isimli Adnan Oktar’ın Hazreti Meh dî (Aleyhi’rRıdvân) hakkındaki hadîsi şerifleri tahrif ederek konuyu kendine yönlendirmesi ve kendisine uyan hiçbir hadîsi şerîf bulunmadığı halde:
“Yüz hadis bana uyuyor” şeklinde hezeyân etmesi, daha da beteri kıyâmetin sene binbeş yüzde kopacağı husûsunda bir hadis olduğunu ortaya atarak Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sel lem)e iftirâ etmesi, kendileri hakkında çalışma yaptığım diğer konular arasından bu konuyu ö ne almama sebep oldu.
Sınırsız maddî imkânlarının nereden geldi ği belli olmayan, Hazreti Mehdî (Aleyhi’rRıd vân)ın çıkışı hakkında gün verip, o gün geldi ğinde zuhûr etmeyince de insanların îmânını tehlikeye sokan ve çocukları ana babalarına düşman eden bu şahsın zararlı fikirlerinden sa kındırmak için derlenen bu eser, kaynakları açı sından büyük bir kıymeti ilmiyeye sahip oldu ğu gibi, günümüz Müslümanlarının her yönden istifâdeleri için de büyük bir önem arzetmekte dir.
Himmet ve gayret bizden, îʽâne ve tevfik ise ancak Allâhu Te‛âlâ’dandır.
Hazreti Mehdi Muhakkak Gelecek Fakat Bu Yüzyılda Değil
Allâhu Te‛âlâ’ya sonsuz hamdü senâlardan, Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e ve âli ashâbına sınırsız salâtü selamlardan sonra!
Onbeş yıl kadar önce bir külliye sohbetin de Hazreti Mehdî (Aleyhi’rRıdvân) ile alâkalı u zun bir konuşma yapmış ve bu konuyla alâkalı bir risâle telif edeceğime dâir bir vaatte bulun muştum. Sonra bu sözün peşine düşüp bunu ba na soranlar da olmuştu. Fakat diğer kitap telifle rimin yoğunluğu, hastalıklarımın çokluğu ve 28 Şubat sürecinde başıma gelen bunca felaket, bu sözümde durmamı bu güne kadar geciktirdi.
Ama Rabbime hamdolsun ki, bugün bu sözü îfâya beni muvaffak kıldı. Harun Yahya müstear isimli Adnan Oktar’ın Hazreti Meh dî (Aleyhi’rRıdvân) hakkındaki hadîsi şerifleri tahrif ederek konuyu kendine yönlendirmesi ve kendisine uyan hiçbir hadîsi şerîf bulunmadığı halde:
“Yüz hadis bana uyuyor” şeklinde hezeyân etmesi, daha da beteri kıyâmetin sene binbeş yüzde kopacağı husûsunda bir hadis olduğunu ortaya atarak Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sel lem)e iftirâ etmesi, kendileri hakkında çalışma yaptığım diğer konular arasından bu konuyu ö ne almama sebep oldu.
Sınırsız maddî imkânlarının nereden geldi ği belli olmayan, Hazreti Mehdî (Aleyhi’rRıd vân)ın çıkışı hakkında gün verip, o gün geldi ğinde zuhûr etmeyince de insanların îmânını tehlikeye sokan ve çocukları ana babalarına düşman eden bu şahsın zararlı fikirlerinden sa kındırmak için derlenen bu eser, kaynakları açı sından büyük bir kıymeti ilmiyeye sahip oldu ğu gibi, günümüz Müslümanlarının her yönden istifâdeleri için de büyük bir önem arzetmekte dir.
Himmet ve gayret bizden, îʽâne ve tevfik ise ancak Allâhu Te‛âlâ’dandır.
Bugün kişi
bu ürüne baktı.

Alışveriş Sepetiniz