preloader image

TÜM KATEGORİLER

Yahudi ve Hristiyanlar Cennete Girecek Diyenler Cennete Giremez

25,00 TL 9,90 TLKDV
DAHİL
%60

-
Adet
+
  • Kazancınız: 15,10 TL
  • Ürün Durumu: Yeni
Yayınevi:Arifan Yayınları
ISBN:9786054215027
Baskı Dili:Türkçe
Sayfa Sayısı:460 Sayfa
Bakara Sûresi 62 ve Mâide Sûresi 69. Âyeti kerîmelerinden
yola çıkan bozuk fikirli bazı İlâhiyatçılar; “Âhir zaman peygamberine inanma”
ve “Kendi dinlerinden berî olarak İslâm’a girme” şartlarını yerine getirmeden,
sadece bu âyetlerde zikredilen “Allâh’a ve âhirete iman”, bir de “Sâlih amel”
şartlarını îfâ eden Yahudî ve Hristiyanların da cennete girebileceğini
söyleyerek, kendilerini dinden çıkarmış ve “Cennete girmenin olmazsa olmaz
şartı olan ‘İslâm’ı kabullenme’ zorunluluğu”nu toplum nezdinde zaafa uğratmaya
yönelik büyük bir ihanette bulunmuşlardır. Zira Kur’ân âyetleri arasında hiçbir
çelişki söz konusu olmayıp, hepsi de birbirini tasdik ve tefsir eder
mâhiyettedir. Nitekim Bakara Sûresi 285 ve Nisâ Sûresi 136. Âyet-i
kerîmelerinde kurtuluşa ermek için: “Meleklere, Kitaplara ve Peygamberlere
îman”dan ibaret üç şart daha ilave edilmiştir. Beyyine Sûresi’nin 6. Âyet-i
kerîmesi ise: “Kâfir olan Ehl-i Kitab’ın
da kitapsız müşrikler gibi cehennemde ebedî kalacağı”nı beyan etmektedir.
“Muhammed’in canı, (kudret)
elinde olan Zât’a yemin olsun ki; bu ümmetten Yahudi veya Hristiyan herhangi
bir kimse beni duyar da, sonra benimle gönderilen dine inanmadan ölürse,
mutlaka cehennem ashâbından olur!” (Müslim, İman:70, no:153) hadîs-i şerifi de,
bu kâfirlikten, sadece “Allâh’ı ve âhireti inkâr” kastedilmeyip, bununla
birlikte “Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in dinine uymama”nın da
imansızlık sayıldığını açıklamaktadır. Dolayısıyla bazı âyet-i kerîmelerde
cennete gireceği bildirilen; Yahudi, Hristiyan ve Sâbie fırkaları; Mûsâ, Îsâ,
Nûh ve İbrâhim (Aleyhimüsselâm)ın tahrif edilmemiş şerî’atlerine, geçerli
oldukları dönemlerde tâbi olanlardır. Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)i
ve Kur’ân-ı Kerîm’i inkâr edenler veya Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)den
ve İslâm’dan övgüyle bahsettikleri halde, kendi dinlerinden uzaklaşarak İslâm’a
girmeyen günümüz kâfirleri ise bu mevzuya dâhil değildirler. (Mahmut
Ustaosmanoğlu, Kur’ân-ı Mecîd ve Tefsirli Meâl-i Âlîsi, Bakara Sûresi:62)
Bakara Sûresi 62 ve Mâide Sûresi 69. Âyeti kerîmelerinden
yola çıkan bozuk fikirli bazı İlâhiyatçılar; “Âhir zaman peygamberine inanma”
ve “Kendi dinlerinden berî olarak İslâm’a girme” şartlarını yerine getirmeden,
sadece bu âyetlerde zikredilen “Allâh’a ve âhirete iman”, bir de “Sâlih amel”
şartlarını îfâ eden Yahudî ve Hristiyanların da cennete girebileceğini
söyleyerek, kendilerini dinden çıkarmış ve “Cennete girmenin olmazsa olmaz
şartı olan ‘İslâm’ı kabullenme’ zorunluluğu”nu toplum nezdinde zaafa uğratmaya
yönelik büyük bir ihanette bulunmuşlardır. Zira Kur’ân âyetleri arasında hiçbir
çelişki söz konusu olmayıp, hepsi de birbirini tasdik ve tefsir eder
mâhiyettedir. Nitekim Bakara Sûresi 285 ve Nisâ Sûresi 136. Âyet-i
kerîmelerinde kurtuluşa ermek için: “Meleklere, Kitaplara ve Peygamberlere
îman”dan ibaret üç şart daha ilave edilmiştir. Beyyine Sûresi’nin 6. Âyet-i
kerîmesi ise: “Kâfir olan Ehl-i Kitab’ın
da kitapsız müşrikler gibi cehennemde ebedî kalacağı”nı beyan etmektedir.
“Muhammed’in canı, (kudret)
elinde olan Zât’a yemin olsun ki; bu ümmetten Yahudi veya Hristiyan herhangi
bir kimse beni duyar da, sonra benimle gönderilen dine inanmadan ölürse,
mutlaka cehennem ashâbından olur!” (Müslim, İman:70, no:153) hadîs-i şerifi de,
bu kâfirlikten, sadece “Allâh’ı ve âhireti inkâr” kastedilmeyip, bununla
birlikte “Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in dinine uymama”nın da
imansızlık sayıldığını açıklamaktadır. Dolayısıyla bazı âyet-i kerîmelerde
cennete gireceği bildirilen; Yahudi, Hristiyan ve Sâbie fırkaları; Mûsâ, Îsâ,
Nûh ve İbrâhim (Aleyhimüsselâm)ın tahrif edilmemiş şerî’atlerine, geçerli
oldukları dönemlerde tâbi olanlardır. Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)i
ve Kur’ân-ı Kerîm’i inkâr edenler veya Rasûlüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)den
ve İslâm’dan övgüyle bahsettikleri halde, kendi dinlerinden uzaklaşarak İslâm’a
girmeyen günümüz kâfirleri ise bu mevzuya dâhil değildirler. (Mahmut
Ustaosmanoğlu, Kur’ân-ı Mecîd ve Tefsirli Meâl-i Âlîsi, Bakara Sûresi:62)
Bugün kişi
bu ürüne baktı.

Alışveriş Sepetiniz